Führer Logistik

Matthias Tybussek

Truppführer Verpflegungstrupp

Thomas Dannhorn

Truppführer Führungstrupp Logistik

n.n. Trf

Truppführer Materialerhaltungstrupp

Andrè Hanka