Zugführer FZ Logistik

Matthias Tybussek Dienststellungskennzeichen Zugführer Matthias Tybussek

Gruppenführer Log- V

Julian Sylvester Dienststellungskennzeichen Gruppenführer Julian Sylvester

Zugtruppführer FZ Logistik

Christian Lennartz Dienststellungskennzeichen Zugtruppführer Christian Lennartz

Truppführer Log- V

Gunnar Bülow Dienststellungskennzeichen Truppführer Gunnar Bülow

Truppführer Log- V

Tristan Presang Dienststellungskennzeichen Truppführer Tristan Presang