Zugführer FZ Logistik

Zugführer Matthias Tybussek

Gruppenführer Log- V

Gruppenführer Julian Sylvester

Zugtruppführer FZ Logistik

Zugtruppführer Christian Lennartz

Truppführer Log- V

Truppführer Gunnar Bülow

Truppführer Log- V

Truppführer Tristan Presang